Έγγραφα

0

Καταγγελία: Διαχείριση επικίνδυνων μεταλλικών συμπυκνωμάτων σε Στρατώνι και Ολυμπιάδα

0

Zητήματα νομιμότητας του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα της Ελληνικός Χρυσός / Χαρακτηρισμός αποβλήτων

0

ΑΝΑΦΟΡΑ: Υπεύθυνο το ΣΕΒΕ για ένα, πιθανό πλέον, θάνατο από ετοιμόρροπο σπίτι στη Στρατονίκη

0

Πολεοδομία: “Επικινδύνως ετοιμόρροπα” σπίτια στη Στρατονίκη

0

ΤΕΜ/ΣΕΒΕ απάντηση σε καταγγελία #skouries

0

Αρχαιότητες στις Σκουριές: Ευρήματα και ερωτήματα #skouries

0

Πρωτόκολλο Επικίνδυνων Κατασκευών Στρατονίκη, Ιούνιος 2019

0

ΤΕΜ/ΣΕΒΕ Έκθεση Αυτοψίας Στρατονίκη, Μάιος 2019

0

ΑΝΑΦΟΡΑ: “Διακοπή των εργασιών εξόρυξης κάτω από τον οικισμό Στρατονίκης (μεταλλείο Μαύρων Πετρών)”

0

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Ελληνικός Χρυσός Ολυμπιάδα – Μαντέμ Λάκκος 31-1-2019

0

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Ελληνικός Χρυσός Ολυμπιάδα 18-5-2018

0

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: “Κατολίσθηση στο Λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και περαιτέρω Εκμετάλλευση”