Έγγραφα

0

ΣτΕ 1445/2020: Υπηρεσίες Δήμου Αριστοτέλη

0

Διοικητικό Εφετείο για τα πρόστιμα της Ελληνικός Χρυσός

0

Καταγγελία: Διαχείριση επικίνδυνων μεταλλικών συμπυκνωμάτων σε Στρατώνι και Ολυμπιάδα

0

Zητήματα νομιμότητας του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα της Ελληνικός Χρυσός / Χαρακτηρισμός αποβλήτων

0

ΑΝΑΦΟΡΑ: Υπεύθυνο το ΣΕΒΕ για ένα, πιθανό πλέον, θάνατο από ετοιμόρροπο σπίτι στη Στρατονίκη

0

Πολεοδομία: “Επικινδύνως ετοιμόρροπα” σπίτια στη Στρατονίκη

0

ΤΕΜ/ΣΕΒΕ απάντηση σε καταγγελία #skouries

0

Αρχαιότητες στις Σκουριές: Ευρήματα και ερωτήματα #skouries

0

Πρωτόκολλο Επικίνδυνων Κατασκευών Στρατονίκη, Ιούνιος 2019

0

ΤΕΜ/ΣΕΒΕ Έκθεση Αυτοψίας Στρατονίκη, Μάιος 2019

0

ΑΝΑΦΟΡΑ: “Διακοπή των εργασιών εξόρυξης κάτω από τον οικισμό Στρατονίκης (μεταλλείο Μαύρων Πετρών)”

0

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Ελληνικός Χρυσός Ολυμπιάδα – Μαντέμ Λάκκος 31-1-2019