Μελέτες – Aπόψεις

Οδηγώντας την καταστροφική εξόρυξη: Η κοινωνία των πολιτών της ΕΕ καταγγέλλει τα σχέδια της ΕΕ για τις oρυκτές πρώτες ύλες στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
0

Οδηγώντας την καταστροφική εξόρυξη: Η κοινωνία των πολιτών της ΕΕ καταγγέλλει τα σχέδια της ΕΕ για τις oρυκτές πρώτες ύλες στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

0

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: “Κατολίσθηση στο Λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και περαιτέρω Εκμετάλλευση”

0

Κ. Αρίκας: “Τα δηλητήρια της Ελληνικός Χρυσός – Εκτιμήσεις τοξικότητας μεταλλευτικών υλικών στη ΒΑ Χαλκιδική” #skouries

0

Colonialisme extractiviste en Europe: le cas de la Grèce #skouries

0

Κ. Αρίκας: Αρσενικό στην Ολυμπιάδα #skouries

0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης-Έβρου #skouries

0

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Ανάλυση των διαφορών και των πιθανών εξελίξεων #skouries

0

Eθνική Επιτροπή Κρίσεων για τη Γαλάζια Σημαία Στρατωνίου #skouries

0

Μ. Λεονάρδος: Η κινηματική των κατολισθήσεων στα λιγνιτωρυχεία #skouries

0

Κ. Σισμανίδης: Αρχαιολογικές έρευνες στη θέση Μαυρόλακκας Ολυμπιάδας, 1999-2000

0

Γ. Ψυχογιόπουλος: Η Ακαριαία Τήξη είναι η κατάλληλη μεταλλουργική μέθοδος για την επεξεργασία των συμπυκωμάτων των Μεταλλείων Κασσάνδρας;

0

E. Kolovos: Mines and the Environment in Halkidiki: A Story from the Ottoman Past