Χάρτες

0

Χάρτης θέσεων μεταλλευτικών έργων με τα ρήγματα Στρατωνίου και Γοματίου

0

Ρήγματα και ιστορικοί σεισμοί στη ΒΑ Χαλκιδική

0

Φωτοαποτύπωση Σκουριές Αυγ 2015: Παράνομα κτίσματα 4 – αρχαιολογικός χώρος

0

Φωτοαποτύπωση Σκουριές Αυγ 2015: Παράνομα κτίσματα 2

0

Φωτοαποτύπωση Σκουριές Αυγ 2015: Παράνομα κτίσματα 3

0

Φωτοαποτύπωση Σκουριές 2015: Παράνομα κτίσματα 1

0

Φωτοαποτύπωση Σκουριές Αυγ. 2015: Εργοστάσιο Εμπλουτισμού

0

Φωτοαποτύπωση Σκουριές Αυγ 2015: Ανοικτό όρυγμα – αρχαιολογικός χώρος

0

Φωτοαποτύπωση Σκουριές Αυγ. 2015: Υλοτομίες – Γενικό

0

Τα νερά της ΒΑ Χαλκιδικής σε κατάσταση εξαίρεσης λόγω του σχεδίου εξόρυξης της Ελληνικός Χρυσός