0

Πρωτόκολλο Επικίνδυνων Κατασκευών Στρατονίκη, Ιούνιος 2019

0

ΤΕΜ/ΣΕΒΕ Έκθεση Αυτοψίας Στρατονίκη, Μάιος 2019

0

ΑΝΑΦΟΡΑ: “Διακοπή των εργασιών εξόρυξης κάτω από τον οικισμό Στρατονίκης (μεταλλείο Μαύρων Πετρών)”

0

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Ελληνικός Χρυσός Ολυμπιάδα – Μαντέμ Λάκκος 31-1-2019

0

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Ελληνικός Χρυσός Ολυμπιάδα 18-5-2018

0

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: «Κατολίσθηση στο Λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και περαιτέρω Εκμετάλλευση»

0

Κ. Αρίκας: «Τα δηλητήρια της Ελληνικός Χρυσός – Εκτιμήσεις τοξικότητας μεταλλευτικών υλικών στη ΒΑ Χαλκιδική» #skouries

0

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: “Επικίνδυνα απόβλητα και μη αδειοδοτημένες εργασίες της Ελληνικός Χρυσός στο μεταλλείο Ολυμπιάδας” #skouries

0

Καρκινογόνοι Αμίαντος και Εισπνεύσμος Χαλαζίας στις Σκουριές #skouries

0

Colonialisme extractiviste en Europe: le cas de la Grèce #skouries

0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: “Γιατί το ΥΠΕΝ δεν νομιμοποιείται να εκδώσει άδειες για τις Σκουριές” #skouries

0

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: “Η Eldorado Gold ομολογεί ευθέως την παραβίαση της Σύμβασης” #skouries