0

ΤΕΜ/ΣΕΒΕ Έκθεση Αυτοψίας Στρατονίκη, Μάιος 2019