0

Οδηγώντας την καταστροφική εξόρυξη: Η κοινωνία των πολιτών της ΕΕ καταγγέλλει τα σχέδια της ΕΕ για τις oρυκτές πρώτες ύλες στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία