0

Πρωτόκολλο Επικίνδυνων Κατασκευών Στρατονίκη, Ιούνιος 2019