Μελέτες – Aπόψεις

0

Αν. Θρασυβούλου, Γ. Γκόρας: Το τέλος της μελισσοκομίας στη Χαλκιδική

0

Γ. Ψυχογιόπουλος: Λιθογόμωση του μεταλλείου Μαύρων Πετρών με θειούχα τέλματα

0

Θ. Ζάγκας, Δ. Στάθης, Αθ. Παπαϊωάννου: Ο ρόλος της δασικής βλάστησης στις λεκάνες απορροής των ρεμάτων

0

Γ. Ψυχογιόπουλος: Σχολιασμός της ΣτΕ 1492/2013 σε ό,τι αφορά τη μέθοδο ακαριαίας τήξης

0

Θ. Ζάγκας: Επιπτώσεις στα δάση από το Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

0

Η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ για τη ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός

0

Ν. Βαρσακέλης: Σχόλια στο οικονομικό μέρος της ΜΠΕ της Hellas Gold

0

Γ. Ψυχογιόπουλος: Παρατηρήσεις επί της Σχεδιαζόμενης Εφαρμογής της Μεθόδου Ακαριαίας Τήξης

0

Κ. Αρίκας: Ορυκτοχημεία των μεταλλευτικών τελμάτων στο έργο Περάματος (περίληψη)

0

Σ. Δημητριάδης: Υπόμνημα για τα σχέδια εξόρυξης στο Κιλκίς

0

Ανοιχτό Συντονιστικό Θεσσαλονίκης Εναντια στα μεταλλεία χρυσού

0

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ