0

Οριοθέτηση ρεμάτων Καρατζά, Λοτσάνικου και Καρόλακκα στις Σκουριές

0

Περιβαλλοντική αδειοδότηση της αποθήκης της Ελληνικός Χρυσός στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

0

Θ. Ζάγκας: Επιπτώσεις στα δάση από το Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

0

Η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ για τη ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός

0

Ν. Βαρσακέλης: Σχόλια στο οικονομικό μέρος της ΜΠΕ της Hellas Gold

0

Άπληστον Κέρδος (2013)

0

Γ. Ψυχογιόπουλος: Παρατηρήσεις επί της Σχεδιαζόμενης Εφαρμογής της Μεθόδου Ακαριαίας Τήξης

0

Κ. Αρίκας: Ορυκτοχημεία των μεταλλευτικών τελμάτων στο έργο Περάματος (περίληψη)

1

ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΜΕΡΟΣ Β’, Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

0

Σ. Δημητριάδης: Υπόμνημα για τα σχέδια εξόρυξης στο Κιλκίς

0

Ανοιχτό Συντονιστικό Θεσσαλονίκης Εναντια στα μεταλλεία χρυσού

0

Δήμος Κιλκίς: Ομόφωνη απόφαση κατά της λειτουργίας μεταλλείων στα Κρούσσια