0

Ν. Βαρσακέλης: Σχόλια στο οικονομικό μέρος της ΜΠΕ της Hellas Gold

0

Άπληστον Κέρδος (2013)

0

Γ. Ψυχογιόπουλος: Παρατηρήσεις επί της Σχεδιαζόμενης Εφαρμογής της Μεθόδου Ακαριαίας Τήξης

0

Κ. Αρίκας: Ορυκτοχημεία των μεταλλευτικών τελμάτων στο έργο Περάματος (περίληψη)

1

ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΜΕΡΟΣ Β’, Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

0

Σ. Δημητριάδης: Υπόμνημα για τα σχέδια εξόρυξης στο Κιλκίς

0

Ανοιχτό Συντονιστικό Θεσσαλονίκης Εναντια στα μεταλλεία χρυσού

0

Δήμος Κιλκίς: Ομόφωνη απόφαση κατά της λειτουργίας μεταλλείων στα Κρούσσια

0

Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Αρνητική γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ των Χρυσωρυχείων Θράκης

0

Δήμος Κομοτηνής: Ομόφωνο «ΟΧΙ» για τη ΜΠΕ των ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

0

Δήμος Μαρώνειας-Σαπών: Ομόφωνο «ΟΧΙ» για τη ΜΠΕ των ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

0

Δήμος Αλεξ/λης: Ομόφωνο «ΟΧΙ» για τη ΜΠΕ των ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (Οκτ. 2012)