0

Οικολογία και κατάσταση διατήρησης του ιτάμου στο Χολωμόντα

0

Επιδράσεις στον τουρισμό της ΒΑ Χαλκιδικής από την προοπτική μεταλλείων χρυσού

0

Δ. Καραμούζης: ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

0

Κ. Αρίκας: Πως οι χρυσοθήρες προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες της Θράκης

0

European Goldfields: Technical Report on the Olympias Project, 14 July 2011

0

KAΛΛΙΣΤΩ: Η βίδρα στην περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής

0

Απόφαση Επιτροπής Φεβ. 2011 για παράνομη κρατική ενίσχυση στην Ελληνικός Χρυσός

0

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. για τη ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός

0

Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός

0

Σ. Δημητριάδης: Παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός

0

Απαγόρευση αλιείας Στρατώνι

0

Διακήρυξη καθηγητών Α.Π.Θ. για την απαγόρευση χρήσης κυανίου στη μεταλλευτική