Έγγραφα

0

Κ. Αρίκας: Ορυκτοχημεία των μεταλλευτικών τελμάτων στο έργο Περάματος (περίληψη)

0

Σ. Δημητριάδης: Υπόμνημα για τα σχέδια εξόρυξης στο Κιλκίς

0

Ανοιχτό Συντονιστικό Θεσσαλονίκης Εναντια στα μεταλλεία χρυσού

0

Δήμος Κιλκίς: Ομόφωνη απόφαση κατά της λειτουργίας μεταλλείων στα Κρούσσια

0

Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Αρνητική γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ των Χρυσωρυχείων Θράκης

0

Δήμος Κομοτηνής: Ομόφωνο “ΟΧΙ” για τη ΜΠΕ των ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

0

Δήμος Μαρώνειας-Σαπών: Ομόφωνο “ΟΧΙ” για τη ΜΠΕ των ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

0

Δήμος Αλεξ/λης: Ομόφωνο “ΟΧΙ” για τη ΜΠΕ των ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (Οκτ. 2012)

0

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

0

Το Πρυτανικό Συμβούλιο ΑΠΘ για τη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική

0

Σ. Δημητριάδης: Σχέδια μεταλλευτικής δραστηριότητας στο Δήμο Κιλκίς

0

Κ. Αρίκας: Ορυκτοχημεία των μεταλλευτικών τελμάτων στο έργο Περάματος