Έγγραφα

0

Γ. Ψυχογιόπουλος: Λιθογόμωση του μεταλλείου Μαύρων Πετρών με θειούχα τέλματα

0

Θ. Ζάγκας, Δ. Στάθης, Αθ. Παπαϊωάννου: Ο ρόλος της δασικής βλάστησης στις λεκάνες απορροής των ρεμάτων

0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

0

Γ. Ψυχογιόπουλος: Σχολιασμός της ΣτΕ 1492/2013 σε ό,τι αφορά τη μέθοδο ακαριαίας τήξης

0

Τοξικά και επικίνδυνα συμπυκνώματα μετάλλων της εταιρείας HELLAS GOLD

0

Η στοά Μαντέμ Λάκκου-Ολυμπιάδας και η αποστράγγιση του Στρατονικού Όρους

0

Οριοθέτηση ρεμάτων Καρατζά, Λοτσάνικου και Καρόλακκα στις Σκουριές

0

Περιβαλλοντική αδειοδότηση της αποθήκης της Ελληνικός Χρυσός στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

0

Θ. Ζάγκας: Επιπτώσεις στα δάση από το Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

0

Η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ για τη ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός

0

Ν. Βαρσακέλης: Σχόλια στο οικονομικό μέρος της ΜΠΕ της Hellas Gold

0

Γ. Ψυχογιόπουλος: Παρατηρήσεις επί της Σχεδιαζόμενης Εφαρμογής της Μεθόδου Ακαριαίας Τήξης