Νερά

0

WWF: Έκθεση παραβιάσεων προς την Ε.Ε. για τα νερά της ΒΑ Χαλκιδικής

0

Έγγραφο Διευνθυνσης Υδάτων για την ποιότητα νερών της ΒΑ Χαλκιδικής

0

Τα νερά της ΒΑ Χαλκιδικής σε κατάσταση εξαίρεσης λόγω του σχεδίου εξόρυξης της Ελληνικός Χρυσός

0

Τα νερά της ΒΑ Χαλκιδικής σε κατάσταση εξαίρεσης λόγω της Ελληνικός Χρυσός

0

Η στοά Μαντέμ Λάκκου-Ολυμπιάδας και η αποστράγγιση του Στρατονικού Όρους

0

Οριοθέτηση ρεμάτων Καρατζά, Λοτσάνικου και Καρόλακκα στις Σκουριές

0

Ν. Θεοδοσίου: Επιπτώσεις Επενδυτικού Σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός στα υδατικά συστήματα

0

Δ. Καραμούζης: ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ