Μελέτες – Aπόψεις

0

Γ. Ψυχογιόπουλος: Παρατηρήσεις επί της Σχεδιαζόμενης Εφαρμογής της Μεθόδου Ακαριαίας Τήξης

0

Κ. Αρίκας: Ορυκτοχημεία των μεταλλευτικών τελμάτων στο έργο Περάματος (περίληψη)

0

Σ. Δημητριάδης: Υπόμνημα για τα σχέδια εξόρυξης στο Κιλκίς

0

Ανοιχτό Συντονιστικό Θεσσαλονίκης Εναντια στα μεταλλεία χρυσού

0

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

0

Το Πρυτανικό Συμβούλιο ΑΠΘ για τη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική

0

Σ. Δημητριάδης: Σχέδια μεταλλευτικής δραστηριότητας στο Δήμο Κιλκίς

0

Κ. Αρίκας: Ορυκτοχημεία των μεταλλευτικών τελμάτων στο έργο Περάματος

0

Δ. Μελάς: Παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον

0

Αλ. Μπένος: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

0

Ν. Θεοδοσίου: Επιπτώσεις Επενδυτικού Σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός στα υδατικά συστήματα

0

Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΔΑΦΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ